(1)
WĘC, J. J. Reforma Systemu Instytucjonalnego Unii Europejskiej Przewidywana W Traktacie lizbońskim. 10.14746/rie 2009, 47-66.