(1)
TOMASZYK, M. J. Proces Ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – Casus Irlandii, RFN, Polski, Czech I Wielkiej Brytanii. 10.14746/rie 2009, 279-294.