(1)
STOLARCZYK, M. Polska I Niemcy Wobec Polityki Wschodniej Unii Europejskiej I stosunków Z Rosj W Pierwszej Dekadzie XXI Wieku. 10.14746/rie 2010, 29-66.