(1)
KIWERSKA, J. USA–Unia Europejska. Stan I Perspektywy Relacji Transatlantyckich. 10.14746/rie 2010, 67-86.