(1)
REWIZORSKI, M. Rola Unii Europejskiej W Budowie Nowego ładu międzynarodowego – Stan Obecny I Perspektywy. 10.14746/rie 2010, 137-154.