(1)
ZAJĄC, J. Unia Europejska Wobec Idei państwa palestyńskiego. 10.14746/rie 2011, 249-262.