(1)
OLECHOWSKA, P. Ziemie Zachodnie a Proces Akcesji Polski Do Unii Europejskiej. Analiza Prasy Regionalnej W Latach 2002–2004. 10.14746/rie 2011, 263-288.