(1)
LAKOMY, M. Unia Europejska Wobec zagrożeń Dla bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Zarys Problemu. 10.14746/rie 2013, 129-146.