(1)
PODGÓRZAŃSKA, R. Implikacje Akcesji Chorwacji Do Unii Europejskiej Dla stosunków Polsko-Chorwackich. 10.14746/rie 2013, 207-224.