(1)
GRYGO, B. Zbigniew Czachór (red.), 50 Lat I Co Dalej? Europa I Unia Europejska między Integracją a atomizacją..., WN INPiD UAM, Poznań 2007, Ss. 337. 10.14746/rie 2007, 363-364.