(1)
TOMASZYK, M. J. Andrzej Podraza, Unia Europejska W Procesie Reform Traktatowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, Ss. 708. 10.14746/rie 2008, 386-389.