(1)
KAMPROWSKI, R. Paulina Olechowska, Akcesja Polski Do Unii Europejskiej Na łamach Prasy Regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, Ss. 284. 10.14746/rie 2013, 437-439.