(1)
MORACZEWSKA, A. Hybrydowość Granic Unii Europejskiej W środowisku międzynarodowym. 10.14746/rie 2018, 27-38.