(1)
OLSZEWSKI, P.; CHOJAN, A. Rywalizacja Unii Europejskiej I Rosji Na Obszarze Bałkanów Zachodnich. 10.14746/rie 2018, 135-146.