(1)
Redakcja, R. I. E. Słowo wstępne. 10.14746/rie 2017, 7-8.