(1)
Szynol, M. Integracja Bośni I Hercegowiny Z Unią Europejską: Szanse, Wyzwania I Perspektywy. 10.14746/rie 2019, 225-242.