(1)
Żarna, K. Przystąpienie Słowacji Do Unii Europejskiej. 10.14746/rie 2019, 323-332.