(1)
Sus, M. Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Do Spraw Zagranicznych I Polityki Bezpieczeństwa Jako przedsiębiorca Polityczny. Propozycja podejścia Badawczego. 10.14746/rie 2019, 61-72.