(1)
Cianciara, A. K. Od Ambitnego świętoszka Do Rozczarowanego Buntownika. Jak wyjaśnić Zmianę Polskiej Narracji O Integracji Europejskiej. 10.14746/rie 2019, 295-309.