(1)
Ratajczak, A. R. M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw Nordyckich Do Unii Europejskiej, Wydawca: Compus, Kielce–Trnava 2018, Ss. 168. 10.14746/rie 2019, 366-367.