(1)
Grosse, T. G. Postrzeganie Polskiej Demokracji W ujęciu porównawczym W Odniesieniu Do procesów Integracji Europejskiej. 10.14746/rie 2020, 9-23.