(1)
Popiuk-Rysińska, I. Suwerenność państw W międzynarodowych Organizacjach Integracyjnych. 10.14746/rie 2020, 51-63.