(1)
Wierzchowska, A. Granice Rozwoju Systemu Politycznego UE Po Traktacie Z Lizbony: Pytanie O złożoność I odporność Europejskiego Systemu Instytucjonalnego. 10.14746/rie 2020, 65-83.