(1)
Grabina, G. Wpływ Propagandy Rosyjskiej Na międzypaństwowe Relacje Unii Europejskiej Z państwami Europy Wschodniej: Na przykładzie Ukrainy I Polski. 10.14746/rie 2020, 113-123.