(1)
Dziewulska, A. Konceptualizacja bezpieczeństwa Versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom W Unii Europejskiej. 10.14746/rie 2020, 125-140.