(1)
Osiewicz, P. Rokowania Cypryjskie 2015–2017. Przebieg, Rezultat Oraz Konsekwencje Dla Unii Europejskiej. 10.14746/rie 2020, 141-151.