(1)
Trojanowska-Strzęboszewska, M. Polityka Unii Europejskiej Wobec Nieregularnej Imigracji. 10.14746/rie 2020, 167-186.