(1)
Nied┼║wiecki, A. Co Po Unii? Polska a Procesy (dez)integracyjne W Europie. 10.14746/rie 2020, 199-213.