(1)
Gierat-Bieroń, B. Relacje zewnętrze Unii Europejskiej W Dziedzinie Kultury. Słabości Polityki. 10.14746/rie 2020, 227-248.