(1)
Pieszak, E. Kultura Konsumpcji Jako Konsekwencja Procesu Ekonomicznego W kontekście Przemian Na Terenie Unii Europejskiej. 10.14746/rie 2020, 259-269.