(1)
Karolak-Michalska, M. Procesy Etnopolityczne Jako Jedno Z Uwarunkowań zarządzania Etnopolityką W państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo Subregionu. 10.14746/rie 2020, 311-324.