(1)
Bartkowiak, M.; Ratajczak, A. Niemcy 30 Lat Po Zjednoczeniu – Aspekt społeczno-Demograficzny I Gospodarczy. 10.14746/rie 2020, 359-372.