(1)
Przybylska-Maszner, B. Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – Kompetencje Formalne I Nieformalne W świetle Postanowień Traktatu lizbońskiego I Praktyki działań. 10.14746/rie 2020, 373-389.