(1)
Stachurska-Szczesiak, K. Czynnik „arabskiej wiosny” W Stosunkach Unia Europejska–Algieria. 10.14746/rie 2021, 107-123.