(1)
Łaźniewska, E.; Janicka, I.; Górecki, T. Kryteria Oceny aktywności Gmin Przygranicznych W Kierunku „green Smart city”. 10.14746/rie 2021, 195-213.