(1)
Słomczyńska, I. Wykorzystanie zasobów Kosmicznych Unii Europejskiej Dla Realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony. 10.14746/rie 2014, 121-133.