(1)
Wesołowska, A. Book Reviews: Między Polityką a Rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej W Analizie ekonomistów I politologów, Pod Red. Tomasza Grzegorza Grossa, Uczelnia Łazarskiego,Warszawa 2013, Ss. 242. 10.14746/rie 2014, 430-431.