(1)
Kubin, T. Wzmocniona współpraca W Unii Europejskiej Po Raz Trzeci. Postępujące zróżnicowanie Integracji Oraz rozwój Wzmocnionej współpracy I Jej Znaczenie Dla Funkcjonowania UE. 10.14746/rie 2015, 57-75.