(1)
Bryła, J. Wkład Unii Europejskiej W rozwój międzynarodowego reżimu Kosmicznego. 10.14746/rie 2015, 123-142.