(1)
Barabasz, A. PRL Wobec Rozszerzenia Wspólnot Europejskich O Hiszpanię I Portugalię (1962–1986). 10.14746/rie 2016, 317-334.