(1)
Fiedler, R. Unia Europejska Na Rzecz Demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania I Efekty. 10.14746/rie 2016, 371-379.