(1)
Wojnicz, L. Przyszłość Polityki Ekspedycyjnej Unii Europejskiej W Ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony. 10.14746/rie 2016, 397-412.