(1)
Tkachuk, A. Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej I Jej Znaczenie Dla Handlu światowego. Studium Przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa W Dziedzinie Handlu I Inwestycji. 10.14746/rie 2016, 481-496.