MICKIEWICZ, P. (2007). Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony ery „globalnego nie-pokoju”1. Koncepcje i praktyczna implementacja na początku XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (1), 75–93. https://doi.org/10.14746/rie.2007.1.4