BARTKOWIAK, ŁUKASZ. (2007). Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Rocznik Integracji Europejskiej, (1), 95-124. https://doi.org/10.14746/rie.2007.1.5