FORMUSZEWICZ, R. (2007). Między słowami – polska i niemiecka wizja integracji europejskiej w deklaracji berlińskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (1), 187–199. https://doi.org/10.14746/rie.2007.1.9