KACPERSKA, M. (2008). Ewolucja oraz determinanty kształtujące wspólnotowy rynek pracy przed wschodnim rozszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r. Rocznik Integracji Europejskiej, (2), 287-302. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.17