KAŹMIERCZAK, M. (2008). Integracja europejska w perspektywie teorii gier wielokrotnych. Wybrane zagadnienia. Rocznik Integracji Europejskiej, (2), 317–332. https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.19