WĘC, J. J. (2009). Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim. Rocznik Integracji Europejskiej, (3), 47–66. https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.3