HOFFMANN, T. (2009). Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego. Rocznik Integracji Europejskiej, (3), 255-278. https://doi.org/10.14746/rie.2009.3.14